Minggu, 17 Februari 2013

Surat Al-Ikhlas [Memurnikan Keesaan Tuhan] (surat ke-112) : 4 Ayat


Surat Al-Ikhlas [Memurnikan Keesaan Tuhan] (surat ke-112) : 4 Ayat

MAKNA KEESAAN TUHAN 


1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.
2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
4. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."


Tidak ada komentar:

Posting Komentar